Savjeti kod požara

Nekoliko važnih savjeta

 • Poučite djecu o požarima, i kako pozvati 193,
 • Redovito čistite dimovodne kanale i kontrolirajte plinske i električne instalacije,
 • Ne čuvajte zapaljive tekućine i eksplozivna sredstava na tavanu i podrumu,
 • Ne ostavljajte bez nadzora uključene kuhinjske uređaje,
 • Osigurajte pristup zgradama vatrogasnim vozilima i puteve za evakuaciju ljudi,
 • Spašavanje osoba ima prednost pred gašenjem,
 • Izbjegavajte dim, izlaganjem dimu gubite svijest,
 • Gasite iz udaljenosti od oko 5 metara,
 • Ne otvarajte naglo vrata, držite se što niže podu, tj. u sagnutom položaju,
 • Na otvorenom prostoru gasite niz vjetar,

Priručna vatrogasna oprema

 1. Vatrogasni aparat (npr. oznaka na vatrogasnom aparatu A za gašenje požara zapaljivih krutih tvari, B tekućina i C plinova).
 2. Deka za gašenje požara ulja, masti, sprječavanjem dotoka kisika.
 3. Suhe visoke čizme i gumene rukavice za gašenje s vodom kod požara kućanskih aparata (ako nemate vatrogasni aparat)
 4. Zemlja, pijesak, lopata, mokra metla i grana sa zelenim lišćem za gašenje požara suhe trave, makije i s.
 5. Mokra maramica ili ručnik za pokrivanje lica, nosa i usta da zaštitite dišne putove.

Prva pomoć

 1. Zaustavite jače krvarenje pritiskom prsta ili pritiskanjem tkanine,
 2. Postavite osobu u bočni položaj,
 3. Ako unesrećena osoba ne diše ili joj ne radi srce, započete oživljavanje.

Požar u stanu

 1. Ne ulazite u stubište ako je ispunjeno dimom i ne koristite dizalo,
 2. Zatvorite prozore i vrata stana da spriječite ulazak dima. Mokrim krpama ili plahtama popunite pukotine na vratima.

Požar kućanskih aparata

 1. Izvadite utikač iz utičnice ili prekinite strujni krug na osiguraču,
 2. Ugušite požar prekrivanjem. Prekrivači moraju biti od pamuka ili vune,
 3. Ne koristite vodu za gašenje požara ukoliko je uređaj pod naponom.
 4. U koliko vam je jedina alternativa za gašenje voda, obucite suhe visoke čizme i gumene rukavice, vodu raspršujte u sitnije čestice, razmak od uređaja više od 10 metara i ne ulazite u zonu gdje ste polijevali s vodom,

Požar automobila

 1. Zaustavite vozilo, zaustavite rad motora,
 2. Pažljivo podižite haubu (ako morate),
 3. Gasite aparatom za gašenje prahom ili halonom ako imate
 4. Odspojite kleme akumulatora, ukoliko je moguće

Požar čađe u dimnjaku

 1. Uslijed neredovitog čišćenja dimovodnog kanala taloži se čađa na stjenke dimnjaka i čađa se može zapaliti. Ukoliko dimnjaci nisu pravilno i kvalitetno izgrađeni i ožbukani, požar se može prenijeti na drvenu konstrukciju krovišta objekta.
 2. Ne ubacujte ništa u dimnjak. Gasiti vodom smijete samo okolni gorivi materijal, ne ulijevajte vodu u dimnjak jer bi došlo do eksplozije vodene pare, ili pucanje stijenki.
 3. Kada čađa izgori i dimnjak se ohladi, može se obaviti čišćenje.

Požar odjeća na osobi

 1. Polegnite osobu, tijelo prekrijte prekrivačem i zaštitite osobi lice i kosu,
 2. Požar gasite od glave, omotate osobu u tkaninu, oslobodite dišne organe
 3. Ukoliko su se odjeća zalijepili za tijelo osobe, ne skidajte ništa na silu,
 4. Opečeni dio stavite pod hladnu vodu i opečeno mjesto prekrijte sterilnom gazom ili zavojem za opekline, unesrećenom dajte piti tekućine,
 5. Ako Vaša odjeća počne gorjeti, kotrljate se po podu. Zaštitite lice.

Požari raslinja

 1. Ne palite vatru na otvorenom, ne bacajte opuške, Ljeti je paljenje vatre strogo zabranjeno! Educirajte djecu o požarnim opasnostima,
 2. Zatvorite prozore i vrata na kući, uklonite granje, korov, raslinje,
 3. Požar u početnoj fazi, gasite priručnim sredstvima (zemlja, pijesak, vuneni ili pamučni prekrivač, lopata, mokra metla i grana sa zelenim lišćem ),
 4. Pokrijte glavu, a mokrom tkaninom ili ručnikom pokrijte lice, nos i usta.

Plinske instalacije i boce

 1. Plinarske radove na instalacijama i uređajima prepustite ovlaštenim službama,
 2. Promijenite redovito brtvilo između boce i redukcijskog ventila, priključnu cijev između trošila i plinske boce i poslije uporabe zatvorite ventil na boci.
 3. Ne držite plinsku bocu na suncu ili pokraj izvora topline
 4. U koliko plin počne izlaziti pod tlakom iz plinske boce i zapali se, neće doći do eksplozije. Zaštitite ruke i tijelo i zatvorite ventil na boci. Nakon toga je iznesite na otvoreni prostor i ohladite vodom.
 5. Ako osjetite miris plina napravite propuh, evakuirajte ljude, ništa ne palite,
 6. Ako koristite zemni plin zatvorite glavni ventil.

Zapaljive tekućine

U slučaju ispuštanja ili razlijevanja zapaljivih tekućina (naftni derivati, otapala, alkoholi, eteri i boje) spriječite otjecanje tekućine u odvodne kanale ili vodene tokove (brana od pijeska ili zemlje) i ne pušite i ne palite vatre.

 1. Pare benzina, alkohola i raznih otapala mogu eksplodirati,
 2. Uslijed iskre u prekidaču, možete se naći u plamenu,
 3. Spremnici ulja za loženje ne smiju biti u prostoriji kotlovnice.
 4. Ulje čuvajte u odgovarajućim spremnicima i manjim količinama,
 5. Razliveno ulje pospite pijeskom ili piljevinom i odmah uklonite,
 6. Imajte ispred prostorije s uljem za loženje aparat za početno gašenje požara.

Nesreće s opasnim tvarima

U slučajevima istjecanja zapaljivih ili otrovnih plinova, prometne nesreće s vozilima koje prevoze opasne tvari:

 1. Zaštitite dišne putove s mokrom maramicom ili ručnikom,
 2. Sklonite se u suprotnom pravcu od puhanja vjetra,
 3. Udaljite se od mjesta nesreće
 4. U domaćinstvu kemikalije i sprejeve čuvajte u skladu s uputstvima.

Prometne nesreće

U prometnoj nesreći u kojoj ima ozlijeđenih osoba nazovite broj 194 (hitna medicinska pomoć), broj 193 (vatrogasci) i broj 192 (policija).

 1. Povrijeđenoj osobi pružite prvu pomoć,
 2. Osobu vucite za odjeću i neka ostane ležati dok ne utvrdite prirodu ozljede,
 3. Ukoliko ozlijeđenu osobu ne možete izvući iz vozila pričekajte stručnu pomoć,
 4. Označite mjesto nesreće trokutom za opasnost,
 5. Odvojite kleme akumulatora.