Brojevi hitnih službi

Jedinstveni broj za hitne službe koji se koristi u Republici Hrvatskoj je 112, a dostupan je iz svih javnih telefonskih mreža bez naknade.

Osim navedenog broja hitne službe u uporabi su i pozivni brojevi hitnih službi zasebno i to:

  • 192 - POLICIJA
  • 193 - VATROGASCI
  • 194 - HITNA POMOĆ
  • 195 - SPAŠAVANJE NA MORU
  • 1987 - HRVATSKI AUTOKLUB