Zahvalnica Frani Drezgi i Atlatic grupi na doniranoj paleti vode za protupožarnu sezonu

Dana 13. lipnja 2024. godine obradovala nas je donacija dvije palete vode za piće koju su JVP grada Drniša i DVD Drniš putem Vatrogasne zajednice Grada Drniša dobili od tvrtke ATLANTIC TRADE d.o.o..

Navedena voda uvelike će pomoći vatrogascima tijekom rada prilikom gašenja požara otvorenog prostora kroz okrepu, te pripomoći efikasnijem gašenju požara.

Ovim putem koristimo priliku da se i ovog puta zahvalimo našem Frani Drezgi i tvrtci ATLANTIC TRADE d.o.o. na uručenoj donaciji dvije palete vode za protupožarnu sezonu.

Od srca jedno veliko Hvala!

Vatrogasci Drniš