Preventivne mjere kod sprječavanja nastajanja požara otvorenog prostora

Priopćenje Javne vatrogasne postrojbe Grada Drniša Mjesnim odborima i Gradskim četvrtima Grada Drniša:

Obzirom na sve veću zapuštenost poljoprivrednih i ostalih površina u privatnom vlasništvu, a koja ima za posljedicu veliku ugroženost i ljudi i njihove imovine, naročito u ljetnom periodu prilikom izbijanja šumskih požara i požara otvorenog prostora, od Vas zahtijevamo da stanovnike upozorite, da svoje okućnice očiste od svakog otpada i raslinja koje je u blizini objekata, te od svega što može gorjeti, kako biste zaštitili svoju imovinu, a nama olakšali posao gašenja nastalih požara.

Temeljem zakona o zatiti od požara, NN broj 58/59, 33/05, 107/07, i 92/10, novčanom kaznom od 1.000,00 do 150.000,00 kuna može se kazniti osoba koja izazove požar, ne prijavi nastanak požara i sve informacije o požaru, te ne pristupi gašenju nastalog požara i o tome ne obavijesti najbližu vatrogasnu postrojbu.

Na temelju "Odluke o mjerama zaštite od požara na otvorenim prostorima" koju je donijela Šibensko-kninska županija na svojoj 21. sjednici od 12. listopada 2000. godine, između ostalog, u čl. 4., staku 1., navedeno je da je zabranjeno loženje vatre na otvorenim prostorima u razdoblju od 1. lipnja do 31. listopada.

Ako mjesni odbori i gradske četvrti smatraju da je potrebno ukloniti raslinje koje je u blizini stambenih i gospdarskih objekata, a u vlasništvu su Hrvatskih šuma, potrebno je kontaktirati Šumariju Drniš, kako bi se problem riješio u skladu s mogućnostima i ovlastima.

Skrećemo naročitu pozornost i na područja koja su minirana ili su minski sumnjiva, te molimo da na tim područjima stanovnici budu izuzetno oprezni, te da niti u kojem slučaju ne pale vatru, jer ćemo takove požare teško moći stavljati pod nadzor i gasiti kao do sada, a iz razloga toga što na takvim prostorima nećemo moći imati podršku u gašenju požara zračnih snaga. Naime, gašenje požara iznad miniranog ili minski sumnjivog područja, zračnim protupožarnim snagama, zabranjeno je.

Za bilo kakvu pomoć u smislu davanja savjeta oko realizacije navedenih problema, slobodno se obratite Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Drniša.