Javna vatrogasna postrojba Grada Drniša

Javna vatrogasna postrojba Grada Drniša osnovana je 1. veljače 2000. godine, a na temelju članka 34., 53. i 54. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97) i odluke Poglavarstva grada Drniša. Statut postrojbe donesen je na sjednici Upravnog vijeća 25. travnja 2000. godine, a 12. lipnja Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu, upisana je u sudski registar pod nazivom "Javna vatrogasna postrojba Grada Drniša".

Način rada, broj djelatnika, financiranje i ostale odredbe koje se odnose na operativni i preventivni rad vatrogasnih postrojbi regulirane su Zakonom o vatrogastvu koji se počeo primjenjivati od 1. siječnja 2000. godine.

Na početku svog rada Javna vatrogasna postrojba grada Drniša, brojila je 12 vatrogasaca, a posjedovala je 3 vozila (navalno vozilo, auto – cisterna i kombi vozilo), te operativno pokrivala cjelokupni prostor bivše općine Drniš. Danas broji 22 vatrogasca, posjeduje 8 vozila, te potrebnu osobnu i skupnu opremu, kao i ostalu opremu i sredstva namijenjenih za rad.

Postrojba operativno pokriva područje grada Drniša, ali i dalje po potrebi vrši intervencije na području susjednih općina bivše općine Drniš.
Od svog osnutka, pa do sada, postrojba je sudjelovala na blizu 5500 raznih vrsta intervencija.