Priopćenje za javnost Stožera Šibensko kninske županije i Grada Drniša

ŽUPANIJSKI STOŽER CIVILNE ZAŠTITE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE GRADA DRNIŠA

PRIOPĆENJE

Dana 21. kolovoza 2017. godine u 20 sati u prostorijama male gradske vijećnice Grada Drniša održana je zajedničke sjednica Stožera civilne zaštite Grada Drniša i Stožera civilne zaštite Šibensko-kninske županije povodom požara na planini Promina.

Gradonačelnik Grada Drniša na prijedlog Stožera civilne zaštite Grada Drniša je proglasio veliku nesreću za područje Grada Drniša.

Župan Šibensko-kninske županije na prijedlog Načelnika Stožera civilne zaštite Šibensko- kninske županije je proglasio veliku nesreću za područje Šibensko-kninske županije.

Na sjednici je analizirana situacija na požarištu na području planine Promina obzirom na vremenske prilike i stanje vegetacije požar se širi.

Zaključak oba STOŽERA JE DA JE PRVENSTVENO PRIORITET ZAUSTAVITI ŠIRENJE POŽARA IZMEĐU Lišnjaka i Velušića.

U tom smislu će se zatražiti dodatne vatrogasne snage iz unutrašnjosti kao i iz drugih županija. U vidu 10 šumskih vozila 5 auto cisternih te 100 pripadnika Hrvatske vojske da čuvaju rubne dijelove požarišta tijekom noći.

Djelomična evakuacija je izvšena preventivno i to 15 ljudi koji se nalaze kod svoje rodbine, a 6 ljudi je evakuirano i smješteni su u dječjem vrtiću Drniš.

Vrši se priprema za eventualnu daljnu evakuaciju, osigurano je dežurstvo hitne medicinske pomoći na terenu.

Dežurni telefon za dodatne informacije je 022-888-830

Mole se građani da ne odlaze na požarište samoinicijativno, već za bilo kakvu organizaciju se jave Načelniku Stožera civilne zaštite Grada Drniša Tomislavu Dželaliji na 098 200 950.

Mole se građani na ugroženim područjima da prate upute nadležnih službi na terenu i istih se pridržavaju.

izvor: Radio Drniš