Pravilnik o plaćama i drugim primanjima zaposlenika Javne vatrogasne postrojbe Grada Drniša

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
1. PRAVILNIK 239 KB "/