Intervencija 15. ožujka 2018. - Požar dimnjaka u Drnišu

Dana 15. ožujka 2018. godine u 19:03 sati zaprimljena je dojava o požaru dimnjaka u Drnišu u ulici Petra Svačića.

Na intervenciju su izašla 3 vatrogasca Javne vatrogasne postrojbe Grada Drniša s 1 vozilom.

Požar je stavljen pod nadzor u 19:16 sati.

Završetak intervencije bio je u 19:30 sati.

Intervencija 18. veljače 2018. - Požar na građevinskom objektu u Žitniću

Dana 18. veljače 2018. godine u 00:25 sati zaprimljena je dojava o požaru na građevinskom objektu u mjestu Žitnić, zaseok Ercegovci.

Na intervenciju su izašla 4 vatrogasca Javne vatrogasne postrojbe Grada Drniša s 2 vozila.

Požar je stavljen pod nadzor u 01:34 sati.

Završetak intervencije bio je u 06:48 sati.

Intervencija 16. veljače 2018. - Požar otvorenog prostora u Razvođu

Dana 16. veljače 2018. godine u 17:20 sati zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u mjestu Razvođe, Općina Promina.

Na intervenciju su izašla 3 vatrogasca Javne vatrogasne postrojbe Grada Drniša s 2 vozila, te 2 vatrogasca DVD-a Promina s jednim vozilom.

Požar je stavljen pod nadzor u 23:43 sati.

Završetak intervencije bio je 17. veljače u 01.25 sati.

Intervencija 1. veljače 2018. - Požar dimnjaka u stambenoj zgradi u Drnišu

Dana 1. veljače 2018. godine u 19:20 sati zaprimljena je dojava o požaru dimnjaka u stambenoj zgradi u Vukovarskoj ulici u Drnišu.

Na intervenciju su izašla 3 vatrogasca Javne vatrogasne postrojbe Grada Drniša s 2 vozila.

Požar je stavljen pod nadzor u 22:39 sati.

Završetak intervencije bio je 2. veljače u 06:24 sati.

Intervencija 18. siječnja 2018. - Požar automobila u Drnišu

Dana 18. siječnja 2018. godine u 20:43 sati zaprimljena je dojava o požaru na prijevoznom sredstvu u ulici Ivana Meštrovića u Drnišu.

Na intervenciju su izašla 3 vatrogasca Javne vatrogasne postrojbe Grada Drniša s 2 vozila.

Požar je stavljen pod nadzor u 21:03 sati.

Završetak intervencije bio je u 21:13 sati.

Intervencija 10. siječnja 2018. - Požar kontejnera u Drnišu

Dana 10. siječnja 2018. godine u 21:09 sati zaprimljena je dojava o požaru kontejnera u Drnišu.

Na intervenciju su izašla 2 vatrogasca Javne vatrogasne postrojbe Grada Drniša s 1 vozilom.

Požar je stavljen pod nadzor u 21:16 sati.

Završetak intervencije bio je u 21:18 sati.

  • 1
  • 2