Intervencija 20. ožujka 2018. - Požar na građevinskom objektu u Matasima

Dana 20. ožujka 2018. godine u 17:24 sati zaprimljena je dojava o požaru na građevinskom objektu (staja sa sjenom) u mjestu Matasi, zaseok Ujakovići, Općina Promina.

Na intervenciju su izašla 3 vatrogasca Javne vatrogasne postrojbe Grada Drniša s 1 vozilom, 3 vatrogasca DVD Promina s 1 vozilom te 1 vatrogasac DVD Drniš s 1 vozilom.

Požar je stavljen pod nadzor u 20:08 sati.

Završetak intervencije bio je u 21:03 sati.